Detail Buku

Anu; Antologi Geguritan

ISBN
978-623-228-762-4
Pengarang
Suwardi Endraswara
Subyek
KESUSASTRAAN INDONESIA
Penerbit
Graha Ilmu, Yogyakarta, 2020
Klasifikasi
899.221
Kolasi
xvi+152 hlm.; 17x24 cm.; Cetakan Pertama
Jenis
Umum
Status
Tersedia

Antologi geguritan iki ngemot para penggurit tanah Jawa. Para penggurit wiwit seka sing senior tekan yunior, padha ngirimake karyane kanthi mardika. Tegese, ana geguritan sing anyar lan ana sing wis tau kaemot. Sing akeh pancen geguritan anyar. Geguritan kang kadhapuk ing antologi sesirah Anu iki pancen nggambarake 'anu' tumraping manungsa. Anu mono arep ditegesi apa wae, sumangga. Sing cetha ana ing geguritan iki, wis makili meh sawernaning geguritan kang kapacak. Antologi geguritan kang sesirah Anu iki, ing pengangkah bisa kanggo tetenger tekan sepira kiprahe para penggurit ing tanah Jawa. Ing tembe, geguritan iki bisa kekabar utawa dionceki ing sadhengah papan, kayata ing Sanggar Sastra Jawa Yogyakarta, Sanggar Triwida, Sanggar Parikuning Banyuwangi, Paguyuban PengarangSastra Jawa Surabaya. Para penggurit kang kapacak, sekawit kapilih adhedhasar kiprahe wis kerep ngembangi jagad sastra Jawa. sakawit pancen antologi Anu ini bakal kababar mbarengi patemon sastra Jawa ing kutha Solo. Nanging barang ana virus corona, banjur isih golek cara amrih ayem tentrem.//yn

Berita Terbaru